Yến Tiệc Thỏ Nướng

21-11-2020

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Yến Tiệc Thỏ Nướng

Thời gian & NPC liên quan

 • Thời gian : 10h - 16h - 22h.
 • Điều kiện: Đã gia nhập môn phái, trên 3000 danh vọng
Hình ảnh Ghi chú
 • Tên NPC: Bạch Tiên Sinh
 • Vị trí: Giữa các thành thị.
 • Chức năng: Nhận & trả nhiệm vụ Yến Tiệc Thỏ Nướng
 • Nội dung nhiệm vụ: Thu thập 20 Thịt Nướng tại Yến Tiệc Thịt Nướng.
 • Mỗi ngày có thể hoàn thành 3 nhiệm vụ (không bạn đồng hành),
 • có bạn đồng hành lv1 4 nhiệm vụ, bạn đồng hành lv2 6 nhiệm vụ.
 • bạn đồng hành lv3 8 nhiệm vụ, bạn đồng hành lv4 12 nhiệm vụ

 

Nội dung cập nhật

 • Thỏ Nướng mở vào lúc 10h00, 16h00, 22h00 mỗi ngày.
 • Tùy theo ngày mà bản đồ xuất hiện Yến Tiệc Thỏ Nướng sẽ khác nhau:
Ngày Bản đồ mở Yến Tiệc Thỏ Nướng
Thứ hai Nga Mi (194/202)
Thứ ba Đường Môn (191/182)
Thứ tư Cái Bang (189/203)
Thứ năm Võ Đang (213/217)
Thứ sáu Ngũ Độc (194/205)
Thứ bảy Dương Môn (206/206)
Chủ nhật Thiếu Lâm (190/204)
 • Để bắt đầu Yến Tiệc Thỏ Nướng, nhân sĩ cần phải kích hoạt Lò Nướng.
 • Lò Nướng chỉ được kích hoạt khi có đủ 4 trạng thái PK1, PK2, PK3 và Đồ Sát tương tác.

 • Khi kích hoạt thành công, xung quanh Lò Nướng sẽ xuất hiện nhiều loại quái.
 • Tiêu diệt quái sẽ xuất hiện nhiều Bàn Tiệc Thịt Nướng.

 • Nhân vật phải ở trạng thái PK hoặc Đồ Sát mới có thể dùng Bàn Tiệc.
 • Nhân sĩ nhấp vào các Bàn Tiệc Thịt Nướng để nhận thưởng.
 • Thu thập đủ 20 Bàn Tiệc Thịt Nướng là hoàn thành 1 nhiệm vụ. Có thể trở về gặp NPC Bạch Tiên Sinh để trả nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ tiếp theo.