Tin Tức

Trang Chủ>Tin Tức>

Hướng dẫn Người Chơi Mới Bắt Đầu

26-11-2020

Ngoài đi Thái Hư và Làm nv sư môn, nv Thiên Môn Trận, nv phụng tường thì còn chuỗi nhiệm vụ ngày để lấy exp và danh vọng,

? Làm sao để kiếm yq ():

Yếu Quyết có thể đổi tại hành khước thương nhân. Hoặc nhận phần thưởng random yq khi lên cấp.

? Làm sao để kiếm mtmp ():

Đánh boss sư môn, làm nv đại sư trong lệnh bài tân thủ nv hàng ngày ( đều có tỷ lệ ra)

? Làm sao để kiếm mật tịch khác:

Trồng cây BNL,BNN,hạt giống, cây tứ linh (mua tại tây thành đô), săn thú tại bữa tiệc thỏ nướng ra mảnh mật tịch để ghép thành mật tịch.

? Làm sao để kiếm Trang bị:

Thái hư à Dùng vòng bát quái đổi trang bị thái hư --> nâng cấp nhẫn TH có thể mua tại dạ thảo

Tàng kiếm à Mảnh tàng kiếm ghép thành trạng bị tàng kiếm, điểm tích lũy đổi trang bị tk.

Giám định trang bị, chế tạo trang bị à Dòng ngẫu nhiên.

Nhận thưởng cấp ( lấy trang bị)

Đi Tống Liêu đổi trang bị Tống Liêu.

? Làm sao để kiếm Vàng:

Đi làm nv thiên môn trận or phụng tường lên 5k danh vọng để cày Thương Hội kiếm vàng exp danh vọng, cướp cây.

Đi Tàng kiếm qua ải 6 sẽ được vàng.

Đi trồng BLN được 12 vàng + 4 túi (mỗi túi 1 vàng nhưng phải 4k danh vọng mới được nhặt)

? Làm sao để kiếm Mảnh thiên thạch, Thiên Thạch, băng thạch:

Trồng BNL có tỷ lệ ra mtt.

Đi Tàng kiếm có ra băng thạch.

Đi thái hư đổi chữ để được thiên thạch.